ΔΙΑΛΟΓΟ-ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ!

Οι εννέα διαλογο-διαλέξεις που έδωσα το 2012 (από 8.10. μέχρι 10.12.) στο Ίδρυμα Βασίλη και Μαρίνας Θεοχαράκη έχουν τώρα ανέβει και στο YouTube. Η ποιότητα εγγραφής δεν είναι πολύ καλή (ιδιαίτερα στην πρώτη διάλεξη) αλλά για όποιον ενδιαφέρεται υπάρχει πολύ υλικό στις συνολικά 18 ώρες εγγραφής. Τις έχω γκρουπάρει σε playlist κατά θέματα ώστε να είναι πιο εύκολη η παρακολούθηση. Θα τις βρείτε εδώ: https://www.youtube.com/user/nikodemus9/videos?view=1