Ποιήματα - Ευχαριστίες

Η ανάγνωση έγινε.

Παρόλη την απεργία, το πατάρι του Dasein γέμισε με γνωστούς αλλά και περισσότερους άγνωστους.

Σας ευχαριστώ όλους.
___________________________________________