Σιχαμάξ

ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ

ΣΠΟΤ

 

Εκφωνητής Α΄: Εσείς δοκιμάσατε το ΣΙΧΑΜΑΞ;

Εκφωνητής Β΄: Για να μη σιχαίνεστε πια τίποτα: ΣΙΧΑΜΑΞ! Νέο! Ειδικό ιαπωνικό παρασκεύασμα με «Σιχανόλη».

Εκφωνητής Α΄: Σας καθιστά απρόσβλητους στη σιχαμάρα.

Εκφωνητής Β΄: Ανέχεστε τα πάντα: τους πολιτικούς, τα κόμματα, τους δικαστικούς, την εκκλησία, τα ΜΜΕ.

Εκφωνητής Α΄: ΣΙΧΑΜΑΞ – για να μη σιχαίνεστε τίποτα. Ούτε τον παλαιό Σιχανούκ, ούτε τον νεότερο Σίχατσεκ.

Εκφωνητής Β’: ΗΣΥΧΙΑ ΜΕ ΣΙΧΑΜΑΞ!

_____________________________

(Μικρή διασκευή από τα σατιρικά «Αντι-κείμενα» μου, του 1974).