Νέα Κείμενα

Δημιούργησα στο site μία νέα κατηγορία: "Ομιλίες - Μελέτες". Σε αυτήν έβαλα δύο πρόσφατες εισηγήσεις μου σε επιστημονικά συνέδρια. Η μία έχει σαν θέμα την ελευθερία της βούλησης και είναι εδώ και η δεύτερη την αντίσταση στην θεωρία της εξέλιξης εδώ.