Φάρμακα

Email από αναγνώστη γιατρό. Τελειώνει με την φράση:

Ευχές για ανάρρωση.

 

Και μη διακόψετε ποτέ το αντικαταθλιπτικό σας. Είναι θαυματουργά αυτά τα  φάρμακα νέας γενιάς.

 

Απάντηση:

 

Αντικαταθλιπτικά δεν έχω πάρει ποτέ. Την μελαγχολία (και όχι κατάθλιψη) της ηλικίας, την αντιμετωπίζω με παραδοσιακά φάρμακα: ποίηση και μουσική. Πως το έλεγε ο Καβάφης:

 

Μελαγχολία του Ιάσονος Κλεάνδρου· ποιητού εν Κομμαγηνή· 595 μ.Χ.

Το γήρασμα του σώματος και της μορφής μου
είναι πληγή από φρικτό μαχαίρι.
Δεν έχω εγκαρτέρησι καμιά.
Εις σε προστρέχω Τέχνη της Ποιήσεως,
που κάπως ξέρεις από φάρμακα·
νάρκης του άλγους δοκιμές, εν Φαντασία και Λόγω.

Είναι πληγή από φρικτό μαχαίρι.-
Τα φάρμακα σου φέρε Τέχνη της Ποιήσεως,
που κάμνουνε - για λίγο - να μη νοιώθεται η πληγή.