Οι Επαναστάτες του Viagra

Η συσσωρευμένη λαϊκή αγανάκτηση και απογοήτευση που εκφράστηκε στα επεισόδια του τελευταίου τριήμερου, είχε και τις απροσδόκητες πλευρές της. Σε κεντρικό φαρμακείο που ανοίχτηκε, οι εισβολείς επέλεξαν να σηκώσουν μόνον τα αποθέματα του Viagra.

Να υποθέσω ότι ήθελαν να ενισχύσουν την libido του λαϊκού κινήματος;