Λάμψη

Χρόνια είχε το Ελληνικό Κοινοβούλιο να ακούσει ένα καλό ρήτορα. Η αρχή της ομιλίας του Sarcozy θύμιζε την «Προσευχή στην Ακρόπολη» του μεγάλου συμπατριώτη του Ernest Renan.

Άσχετα με το περιεχόμενο και τους απώτερους (εμπορικούς) σκοπούς - στην γραφή, την εκφορά και το ύφος της, η αγόρευση αυτή θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως υπόδειγμα στους θλιβερούς βατταρίζοντες  κοινοβουλευτικούς μας. Ίσως βρεθεί κάποιος να φέρει λίγη λάμψη στην πεζότητα των αφόρητα βαρετών διαβουλεύσεών τους.