Δευτέρα Παρουσία

Ας υποθέσουμε πως είναι όλα σωστά – τα όσα λέει η Καινή Διαθήκη για την Δευτέρα Παρουσία. Κι αν εμείς δεν τα πιστεύουμε Εκείνοι πρέπει να τα πιστεύουν.

 

Θα έρθει λοιπόν ο Κύριος «κρίναι ζώντας και νεκρούς». Τι θα του πουν Εκείνοι; Πως σε λίγους μήνες κερδίσαμε 100.000.000 ευρώ με ύποπτες δοσοληψίες;

 

Εκείνοι: μοναχοί, που έχουν απαρνηθεί τα εγκόσμια.

 

Ένα από τα δύο: είτε δεν πιστεύουν λέξη από τα όσα ψέλνουν και διδάσκουν – είτε τα πιστεύουν και αποφάσισαν οικειοθελώς να μαρτυρήσουν αιώνια στην Κόλαση.