Τελευταία Νέα

Όλη η επίκαιρη δραστηριότητα κινείται πλέον στα blogs.

http://doncat.blogspot.com

http://dimoutech.blogspot.com

που αντικατέστησε την στήλη στο RAM - από το οποίο παραιτήθηκα. Τα κείμενα RAM των τελευταίων ετών βρίσκονται εδώ - στην ενότητα: Κείμενα/RAM.