Παραπομπή στα Blog μου

Θα βρείτε πολλά "Επίκαιρα" και μάλιστα εικονογραφημένα και σχολιασμένα, στα δύο Δικτυακά μου Ημερολόγια (Web Log - σύντμηση Blog). Η διεύθυνση είναι http://nikosdimou.blogspot.com/  για το πρώτο και http://doncat.blogspot.com για το δεύτερο. Κάνετε κλικ σε όποιο θέλετε (το πρώτο είναι πιο πλούσιο). Και τα δύο τώρα είναι ανενεργά αλλά περιέχουν ένα διαχρονικά πολύ ενδιαφέρον υλικό.