ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑ-ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (68 Εθνικές Ακαδημίες για την διδασκαλία της επιστήμης)
Εμείς, οι υπογραφόμενες Ακαδημίες των Επιστημών, μαθαίνουμε ότι σε διάφορες περιοχές του κόσμου, στα μαθήματα θετικών επιστημών συγκεκριμένων δημοσίων εκπαιδευτικών συστημάτων, οι επιστημονικές αποδείξεις, τα δεδομένα και οι ελέγξιμες πειραματικώς θεωρίες, για την προέλευση και την Εξέλιξη της ζωής στον πλανήτη, αποσιωπούνται, απορρίπτονται ή συγχέονται με μη επιστημονικά ελέγξιμες υποθέσεις. Κάνουμε έκκληση σε όσους επηρεάζουν την κοινή γνώμη, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, να διδάσκονται όλα τα παιδιά τις μεθόδους και τις ανακαλύψεις των επιστημών και να ενθαρρύνονται στην κατανόηση της επιστήμης της φύσης. Η γνώση του φυσικού κόσμου στον οποίο ζουν παρέχει στην ανθρωπότητα τη δυνατότητα να ικανοποιεί τις ανάγκες της και να προστατεύει τον πλανήτη.

Συμφωνούμε ότι τα ακόλουθα δεδομένα που στηρίζονται σε αποδείξεις για την προέλευση και την εξέλιξη, της Γης και της ζωής σε αυτόν τον πλανήτη αντιστοίχως, έχουν επιβεβαιωθεί από πολυάριθμες παρατηρήσεις και πειραματικά συμπεράσματα τα οποία έχουν προκύψει ανεξάρτητα, από μια πληθώρα διαφορετικών επιστημονικών κλάδων. Ακόμη και αν υπάρχουν πολλά ανοικτά ερωτήματα για τις ακριβείς λεπτομέρειες της εξελικτικής μεταβολής, οι επιστημονικές μαρτυρίες ποτέ δεν αμφισβήτησαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

1. Σε ένα σύμπαν το οποίο εξελίχτηκε στη σημερινή μορφή του, για περίπου 11 με 15 δισεκατομμύρια χρόνια, η Γη μορφοποιήθηκε πριν από 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια.

2. Από τη μορφοποίησή της η Γη- η γεωλογία της και τα περιβάλλοντά της- μεταβλήθηκε κάτω από την επίδραση πολυάριθμων φυσικών και χημικών δυνάμεων και συνεχίζει να μεταβάλλεται ακόμη.

3. Η ζωή εμφανίστηκε στη Γη πριν από 2,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Αμέσως μετά, η εξέλιξη των φωτοσυνθετικών οργανισμών κατέστησε δυνατή, πριν 2 δισεκατομμύρια χρόνια τουλάχιστον, την αργή μετατροπή της ατμόσφαιρας, σε μια ατμόσφαιρα που περιείχε σημαντικές ποσότητες οξυγόνου. Η διαδικασία της φωτοσύνθεσης εκτός από την απελευθέρωση του οξυγόνου που αναπνέουμε, αποτελεί την ύστατη πηγή δεσμευμένης ενέργειας και τροφής, από τα οποία εξαρτάται η ζωή του ανθρώπου στον πλανήτη.

4. Η ζωή, αμέσως μετά την εμφάνισή της στον πλανήτη, έλαβε διάφορες μορφές που όλες εξελίσσονται με διαδικασίες που η παλαιοντολογία και οι σύγχρονες βιολογικές και βιοχημικές επιστήμες έχουν περιγράψει και επιβεβαιώσει ανεξάρτητα η μια από την άλλη, με ολοένα αυξανόμενη ακρίβεια. Η κοινότητα της δομής του γενετικού κώδικα σε όλους τους οργανισμούς που ζουν σήμερα, συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου, υποδηλώνει ξεκάθαρα την κοινή αρχέγονη προέλευσή τους.
Επίσης δηλώνουμε στην ακόλουθη διακήρυξη, αναφορικά με τη φύση της επιστήμης σε σχέση με τη διδασκαλία της εξέλιξης και ευρύτερα με τη διδασκαλία οποιουδήποτε πεδίου της επιστημονικής γνώσης, ότι:

Η επιστημονική γνώση προέρχεται από μια μέθοδο έρευνας της φύσης του σύμπαντος που έχει αποδειχθεί επιτυχής και χαρακτηρίζεται από μεγάλη συνέπεια. Η επιστήμη εστιάζει (i) στην παρατήρηση του φυσικού κόσμου και (ii) στη διατύπωση ελέγξιμων και αναιρέσιμων υποθέσεων από τις οποίες προκύπτουν βαθύτερες ερμηνείες των παρατηρήσιμων φαινομένων. Όταν τα δεδομένα είναι ακαταμάχητα, διατυπώνονται επιστημονικές θεωρίες που τα ερμηνεύουν και τα εξηγούν, ενώ επίσης προβλέπουν τις πιθανές δομές και τις διαδικασίες φαινομένων που ακόμη δεν έχουν παρατηρηθεί.
Η ανθρώπινη κατανόηση των εννοιών της αξίας και του σκοπού της ζωής είναι εκτός του πεδίου των επιστημών της φύσης και της ζωής. Ωστόσο ένας αριθμός από επιμέρους τομείς –επιστημονικός, κοινωνικός, φιλοσοφικός, θρησκευτικός, πολιτισμικός και πολιτικός- συνεισφέρουν σ’αυτήν. Αυτά τα διαφορετικά πεδία οφείλουν το ένα στο άλλο αμοιβαίο σεβασμό, έχοντας το καθένα επίγνωση της περιοχής δράσης του και των περιορισμών του.
Η επιστήμη αν και γνωρίζει τους τρέχοντες περιορισμούς της, είναι επιδεκτική τροποποιήσεων και υπόκειται σε διορθώσεις και επεκτάσεις, όταν εμφανίζονται νέα θεωρητικά και πειραματικά δεδομένα.
Υπογράφουν:
1. Albanian Academy of Sciences2. National Academy of Exact, Physical and Natural Sciences, Argentina3. Australian Academy of Science4. Austrian Academy of Sciences5. Bangladesh Academy of Sciences6. The Royal Academies for Science and the Arts of Belgium7. Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina8. Brazilian Academy of Sciences9. Bulgarian Academy of Sciences10. RSC: The Academies of Arts, Humanities and Sciences of Canada11. Academia Chilena de Ciencias12. Chinese Academy of Sciences13. Academia Sinica, China, Taiwan14. Colombian Academy of Exact, Physical and Natural Sciences15. Croatian Academy of Arts and Sciences16. Cuban Academy of Sciences17. Academy of Sciences of the Czech Republic18. Royal Danish Academy of Sciences and Letters19. Academy of Scientific Research and Technology, Egypt20. Academie des Sciences, France21. Union of German Academies of Sciences and Humanities22. The Academy of Athens, Greece23. Hungarian Academy of Sciences24. Indian National Science Academy25. Indonesian Academy of Sciences26. Academy of Sciences of the Islamic Republic of Iran27. Royal Irish Academy28. Israel Academy of Sciences and Humanities29. Accademia Nazionale dei Lincei, Italy30. Science Council of Japan31. Kenya National Academy of Sciences32. National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic33. Latvian Academy of Sciences34. Lithuanian Academy of Sciences35. Macedonian Academy of Sciences and Arts36. Academia Mexicana de Ciencias37. Mongolian Academy of Sciences38. Academy of the Kingdom of Morocco39. The Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences40. Academy Council of the Royal Society of New Zealand41. Nigerian Academy of Sciences42. Pakistan Academy of Sciences43. Palestine Academy for Science and Technology44. Academia Nacional de Ciencias del Peru45. National Academy of Science and Technology, The Philippines46. Polish Academy of Sciences47. Academie des Sciences et Techniques du Senegal48. Serbian Academy of Sciences and Arts49. Singapore National Academy of Sciences50. Slovak Academy of Sciences51. Slovenian Academy of Sciences and Arts52. Academy of Science of South Africa53. Royal Academy of Exact, Physical and Natural Sciences of Spain54. National Academy of Sciences, Sri Lanka55. Royal Swedish Academy of Sciences56. Council of the Swiss Scientific Academies57. Academy of Sciences, Republic of Tajikistan58. The Caribbean Academy of Sciences59. Turkish Academy of Sciences60. The Uganda National Academy of Sciences61. The Royal Society, UK62. US National Academy of Sciences63. Uzbekistan Academy of Sciences64. Academia de Ciencias Fisicas, Matematicas y Naturales de Venezuela65. Zimbabwe Academy of Sciences66. African Academy of Sciences67. The Academy of Sciences for the Developing World (TWAS)68. The Executive Board of the International Council for Science (ICSU)