Σκόνη των βιβλίων
σκόνη της γης.

Η αλήθεια δεν είναι στις ιδέες.
Η αλήθεια είναι στα πράγματα.

Αλήθεια του στήθους είναι η ρόγα
αλήθεια του ήλιου είναι η φλόγα.

Άδειες οι λέξεις των ιδεών, μα πλούσιες
οι λέξεις των πραγμάτων.

Ισότης Δικαιοσύνη Τιμή Αλήθεια Ηθική
ψωμί μέλι αγκαλιά δροσιά αηδόνι πέτρα

πριν από την λέξη η γεύση του μελιού
κι από την πέτρα η αφή της πέτρας

Άλλοι ζητούν να κάνουν τις ιδέες πράγματα.
Τη δικαιοσύνη ψωμί
να χορτάσουμε δικαιοσύνη.

Μα εγώ αγγίζω – και τα πράγματα γίνονται ιδέες.
Η γεύση τους απόλυτη σαν της θάλασσας
και η αφή τους οριστική.

Αφήνω τις ιδέες και αγκαλιάζω τα πράγματα.
Αυτά δεν προδίδουν ποτέ.

Και λέω μάγουλο ήλιος τραγούδι αλάτι πέτρα.
Πέτρα.