Ι

Δεν είμαι ποιητής

Θα έλεγα κανείς
δεν είναι ποιητής.
Μερικοί
γράφουν ποιήματα.

«Είμαι ποιητής»
προϋποθέτει το αδύνατον,
την μονιμότητα της Χάρης.

Είσαι ποιητής
μόνον όταν
και όσο

γράφεις Ποίημα.

ΙΙ

Δεν υπάρχει ποίηση

Δεν υπάρχει ποίηση.
Υπάρχουν ποιήματα.
Η Ποίηση είναι μία πεθαμένη γριά.
Αφηρημένη Πλατωνική Ιδέα.
Τα ποιήματα είναι ζωντανά.
Χειροπιαστά.
Γατάκια ή Φρούτα.

ΙΙΙ

Παγίδα

Το να γράφεις είναι μάταιο
Το να μη γράφεις αδύνατο.
Έτσι κάθε μέρα ματαιοπονείς
γιατί το μόνο πιο οδυνηρό
από τη γραφή
είναι να μη γράφεις καθόλου.