• Αύξηση Μεγέθους Γραμμάτων
  • Μείωση Μεγέθους Γραμμάτων

ΣΑΤΙΡΕΣ 1972 - 1992

Εκδότες
1993 Νεφέλη

Ανέκδοτα (εκτός από δύο κείμενα) ποιητικά και πεζά αυτο- και ετερο-σαρκασμού.