• Αύξηση Μεγέθους Γραμμάτων
  • Μείωση Μεγέθους Γραμμάτων

ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ

Εκδότες
1986 Νεφέλη / Πατάκης

Χρονογραφήματα - 3η έκδοση

Το κλασικό χρονογράφημα είναι η λογοτεχνία (και η φιλοσοφία) της καθημερινότητας. Μία επιλογή από τα ωραιότερα χρονογραφήματα του Νίκου Δήμου. Ασκήσεις ύφους. «Έχουν πολλά διδάγματα για κείνους που θα τ'ακολουθήσουν. Τα Μικρά Βήματα στο χαρτί θα τους οδηγήσουν στα μεγάλα βήματα της ελεύθερης σκέψης». (Κώστας Κοβάνης).